บริษัท ไซก้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
15/36 หมู่1 ตำบล บ้านเกาะ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร : 034-119862
Fax : 034-119863